Patio bīdāmās - atgāžamās durvis pieskaitāmas balkona tipa durvīm. Tās tiek izgatavotas no PVC logu profilu sistēmām, tai skaitā no energoefektīvām sistēmām ar 3 stiklu paketi, un aprīkotas ar speciālu bīdāmo furnitūru. Tās ir viegli un ērti lietojamas. Drošais vēršanas mehānisms ilgtermiņā funkcionē stabili. Bīdāmo durvju uzbūves principi ļauj izgatavot liela izmēra terases un balkona durvis, ar kustīgā rāmja svaru līdz 200 kg.

Paralēli bīdāmo durvju lielisko funkcionēšanu nodrošina izturīgi un pārdomāti furnitūras mehānismi.

Par­alēli bīdāmās furnitūras sistēmas gadījumā, drošu un pareizu sistēmas lie­t­ošanu, kā arī iei­ešanu un iziešanu, nodrošina jau pati furnitūras sistēmas dar­bība. Pateicoties tam, tiek novērsta bojājumu rašanās furnitūrā, ele­mentā vai būvkon­strukcijā.

Pateicoties inovatīvajai kombinācijai, ko veido no jauna izstrādātie šķēres slīdes mehā­nismi ar lodīšu gultņu vadības skrituļiem, kas ir uzstādīti augšā pie vērtnes, un sevi praksē pierādījušie, augstvērtīgie par­alēli bīdāmie-atgāžamie slīdņi, kas ir uzmontēti vērtnes apakšā, bīdāmo vērtni ir iespējams liegi un precīzi ievirzīt atvērtā vai aizvērtā pozīcijā.