2013.gada 9.janvārī Latvijā stājās spēkā Ēku energoefektivitātes likums. Likuma mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti, kā arī informējot sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu. 2013.gada jūlijā Ministru kabineta sēdē atbalstīti Ekonomikas ministrijas izstrādātie MK noteikumi par ēku energosertifikāciju, kas izstrādāti atbilstoši Ēku energoefektivitātes likumam. 

Ēku energoefektivitāte un logu siltumkoeficientiMK noteikumi Nr.383 par ēku energosertifikāciju nosaka:

  • ēku energosertifikācijas kārtību;
  • ēkas energoefektivitātes sertifikāta un ēkas pagaidu energosertifikāta paraugus;
  • ēku energoefektivitātes salīdzinošo vērtēšanas un klasificēšanas sistēmu;
  • energoefektivitātes prasības un augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām;
  • ēku energosertifikātu reģistrācijas kārtību;
  • kā arī kārtību un termiņus apkures sistēmu pārbaudei.

Ēku energoefektivitātes klases no A līdz F

Noteikumi paredz dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas sadalīt klasēs no A līdz F atkarībā no ēku energoefektivitātes rādītāja. Noteikumos noteiktas prasības arī gandrīz nulles enerģijas ēkām. Viens no priekšnosacījumiem, lai ēku klasificētu kā gandrīz nulles enerģijas ēku ir, ja tās enerģijas patēriņš apkures vajadzībām sastāda ne vairāk kā 30 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā. Noteikumi nosaka, ka neatkarīgi eksperti izsniegtos ēku energosertifikātus un ēku pagaidu energosertifikātus reģistrē ēku energosertifikātu reģistrā, ko uztur Ekonomikas ministrija. Ēku energosertifikātu reģistrs ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.

Attiecīgais likums paredz, ka energosertifikāts ir nepieciešams, nododot ēku ekspluatācijā, kā arī ēku pārdodot, izīrējot vai iznomājot. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.383. 
14. Salīdzinošajā vērtēšanas skalā izmanto šādas ēku energoefektivitātes klases:

14.1. dzīvojamām ēkām:

14.1.1. A klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 40 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.2. B klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 40 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 60 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.3. C klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 60 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 80 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.4. D klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 80 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 100 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.5. E klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 100 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.1.6. F klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā, ēkai nepieciešami energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi;

14.2. nedzīvojamām ēkām:

14.2.1. A klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 45 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.2. B klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 45 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 65 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.3. C klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 65 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.4. D klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 110 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.5. E klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 110 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet nepārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā;

14.2.6. F klase – energoefektivitātes rādītājs apkurei pārsniedz 150 kWh uz kvadrātmetru gadā, ēkai nepieciešami energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.

(Grozīts ar MK 10.11.2015. noteikumiem Nr. 643)

Gandrīz nulles enerģijas ēka

Gandrīz nulles enerģijas ēkas definīcija aprakstīta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2010/31/ES (19.05.2010), Par ēku energoefektivitāti: 
“gandrīz nulles enerģijas ēka” ir ēka ar ļoti augstu energoefektivitāti, kā noteikts saskaņā ar I pielikumu. Gandrīz nulles vai ļoti maza daudzuma vajadzīgo enerģiju būtu ļoti lielā mērā jāsedz no atjaunojamajiem enerģijas avotiem, tostarp uz vietas vai netālu ražotu enerģiju no atjaunojamajiem avotiem”

Informācija no LR EM mājas lapas: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/eku_energoefektivitate/