Energoefektīvu PVC logu montāžaEnergoefektīvu ēku būvniecībā īpaša nozīme ir ne vien būvkonstrukcijām, bet arī tehnoloģiski pareizai logu/durvju konstrukciju montāžai, darba izpildes kvalitātei, paņēmieniem un pielietotajiem materiāliem. 

Progresīvākās logu uzstādīšanas (montāžas) metodes: 

  1. logu konstrukciju nostiprināša, t.i. enkurošana, pielietojot stiklšķiedras (fiberglass) vai metāla kronšteinus
  2. montāžas šuves (montāžas savienojumu) blīvēšana
  3. montāžas šuves izolācija.

Energoefektīvu logu montāžas nosacījumi

Energoefektīva montāža tiek veikta loga konstrukciju iznesot uz ārpusi, ēkas siltumizolācijas slānī. Šajā gadījumā tiek pielietoti speciāli enkuri, atbilstoši Passivhaus standartiem. Šāda montāža ir atbilstoša A, A+, A++ un PH standarta ,ēkām.

Energoefektīvie logu montāžas kronšteini (produkts sertificētsPassivhaus Instituttiek ražoti no speciāla augstas slodzes izturības materiāla ar izciliem termoizolācijas rādītājiem, kur U koeficienta vērtība sasniedz 0,000875 W/m2K. Ekonomiskāks variants - montāža ar metāla enkuriem.

Montāžas lentas, pielieto lai izolētu blīvējošo materiālu no mitruma un pasargātu to no sairšanas, kā arī papildus blīvuma nodrošināšanai. Lentes iekšpuse ir ūdens un gaisa necaurlaidīga, tāpēc tā darbojas kā tvaika barjera, neļaujot iekštelpu gaisam un mitrumam iekļūt montāžas šuvē. Savukārt no ārpuses tā nelaiž montāžas šuvē āra gaisu un mitrumu. Ārpusē lietojamā lenta ir mazāk blīva, tāpēc tā rada nelielu ventilāciju siltumizolācijas putām.

Energoefektīvu logu montāža, pielietojot siltumizolācijas slānī iznesto metodi PVC logu montāža, stiprināšana.

Montāžas šuvju hermētiskums. 

Vadoties pēc Eiropas prakses, energoefektīvām ēkām hermētiskums, t.i. gaisa noplūdes koeficients, nedrīkst būt lielāks par 0,6 m3/(m2*h), pie 50 Pa spiediena. Rezultāts tiek pārbaudīts objektā iemontētiem logiem, veicot mērījumus ar “Blower door” tehnoloģiju, nosakot blīvējuma pakāpi pārspiediena režīmā. Ar ierīci tiek radīts 50 Pa (paskāli) liels gaisa spiediens un fiksētas spiediena izmaiņas. Blīvas, precīzas konstrukcijas un pareiza, kvalitatīva montāža nodrošina prasīto standartu izpildi. Šādu kontroli iespējams veikt katrā objektā, lai pārliecinātos par norobežojošo konstrukciju un monāžas blīvumu.

 Kvalitatīva logu montāža nodrošina:

•   siltumenerģijas ekonomiju
•   siltumizolācijas un blīvējamā materiāla aizsardzību no mitruma ietekmes un izsalšanas, kas veicina tā sairšanu
•   kopumā paildzinā logu kalpošanas ilgumu, nepakļaujot tos gaisa temperatūras svārstību radītiem bojājumiem
•   iespēja iegūt energoefektivitātes augstākas klases sertifikātu atbilstoši Eiropas EC2002/91/EK direktīvām, kas paredz pareizu un hermētisku logu montāžu, izmantojot hermetizējošās/difūzijas lentes. 
•   paaugstina īpašuma kvalitāti un vērtību ilgtermiņā

 

Ēkas hermētiskums un tā pārbaude ar “Blower door” tehnoloģiju.Vadoties pēc Eiropas prakses (ISO 9972:1996), energoefektīvām ēkām gaisa noplūdes koeficients nedrīkst būt lielāks par 0,6 m3/(m2*h). Šis normatīvs tiek pārbaudīts, veicot mērījumus objektos ar “Blower door” tehnoloģiju un nosakot blīvējuma pakāpi pārspiediena režīmā. Ar ierīci tiek radīts gaisa spiediens 50 Pa (paskāli). Blīvas, precīzas konstrukcijas un pareiza, kvalitatīva montāža nodrošina prasīto standartu izpildi.